FABRICANTE - KLC

KM-2R REDUTOR UHF 23,4 MM RG/RGC58 - KLC

Cód: 005365

CódFab: 0000014-0/00

Fab: KLC

CONECTOR TNC MAC RETO RGC 58 - KLC

Cód: 006816

CódFab: TM-1

Fab: KLC

CONECTOR N CM-4CR MAC RETO RG/RGC58 - KLC

Cód: 005063

CódFab: 0000159-7/00

Fab: KLC

CONECTOR N CM-46 MAC RETO RGC213 - KLC

Cód: 005064

CódFab: 0002119-9/00

Fab: KLC

CONECTOR N CM-68 RETO (PF) RG/RGC58 - KLC

Cód: 005062

CódFab: 0002733-2/00

Fab: KLC

CA-1 ADAPTADOR N RETO 2 FEMEAS - EMENDA RG213 - KLC

Cód: 005366

CódFab: 0000166-0/00

Fab: KLC

CONECTOR TNC MAC RETO RGC 213 - KLC

Cód: 006817

CódFab: TM-10

Fab: KLC

CONECTOR UHF MAC RETO RG/RGC213 - KLC KM-1

Cód: 005364

CódFab: 0000054-0/00

Fab: KLC

CONECTOR N FEMEA RETO RG213 - KLC

Cód: 006041

CódFab: 0000162-7/00

Fab: KLC

CONECTOR N MACHO X TNC FEMEA

Cód: 002425

CódFab: 0000135-0/00

Fab: KLC